ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διαδικασία Οριστικής Διαγραφής για ιδιώτες


Επιβατικό ΙΧ με πινακίδες:

1) Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
2) Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (εμπρός και πίσω).
3) Φωτοτυπία ταυτότητας.
4) Εξουσιοδότηση για την παράδοση του οχήματος επικυρωμένη στα ΚΕΠ 
5) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη στα ΚΕΠ

*Επιπλέον για φορτηγό έως 3,5 τόνους θα χρειαστεί το βιβλίο μεταβολών


Επιβατικό ΙΧ σε ακινησία:

1) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από την εφορία με σφραγίδα 
2) Διαβιβαστικό από την εφορία προς την Δ/νση μεταφορών με σφραγίδα 
3) Εξουσιοδότηση για την παράδοση του οχήματος επικυρωμένη στα ΚΕΠ
4) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη στα ΚΕΠ
5) Φωτοτυπία ταυτότητας


 Φορτηγό ΙΧ σε ακινησία:

1) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το μεταφορών που ανήκει
2) Εξουσιοδότηση για την παράδοση του οχήματος επικυρωμένη στα ΚΕΠ
3) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη στα ΚΕΠ
5) Φωτοτυπία ταυτότητας 
6) βιβλίο μεταβολών

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις (κατεβάστε στον υπολογιστή σας τα απαραίτητα έγγραφα για τις παραπάνω περιπτώσεις) 


1) Εξουσιοδότηση για παράδοση οχήματος προς διαγραφή / καταστροφή
2) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27310 36567

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© 2017 Ανακύκλωση Λακωνίας. @blz P.roduc.T