ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τιμές Μετάλλων

Χαλκός 3.70

Προφίλ 0.70

Μπρούτζος 2.00

Μαλακό 0.50

Ανοξείδωτο 0.95

Μολύβι 0.60

Σίδερα A' 160/τόνος

Σίδερα Β' 160/τόνος

Οικιακές 100/τόνος

Μπαταρία 350/τόνος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© 2017 Ανακύκλωση Λακωνίας. @blz P.roduc.T