ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τιμές Μετάλλων

Χαλκός 4.00/κιλό 

Προφίλ 0.80/κιλό 

Μπρούτζος 2.20/κιλό 

Μαλακό 0.60/κιλό 

Ανοξείδωτο 0.60/κιλό 

Μολύβι 0.60/κιλό 

Σίδερα A' 150/τόνος

Σίδερα Β' 150/τόνος

Οικιακές 100/τόνος 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© 2017 Ανακύκλωση Λακωνίας. @blz P.roduc.T