ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αύξηση Τιμής για το ΣΚΡΑΠ Σιδήρου. 150€/τόνος

Σημαντική άνοδος για την τιμή του Σιδήρου Σκραπ, μόνο για λίγες ημέρες. 
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα στασιμότητας στις τιμές σιδήρων και μετάλλων, σας ανακοινώνουμε ότι η τιμή του σιδήρου αυξάνεται κατά 20€/τόνος, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 150€/τόνος.
Η παρούσα τιμή ισχύει για Σίδερα ΣΚΡΑΠ παραδοτέα στο χώρο μας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27310-36567/6946335057

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© 2017 Ανακύκλωση Λακωνίας. @blz P.roduc.T